งานเเถลงข่าว พม.โพล “60+ ฝ่าวิกฤติ COVID – 19 สู่วิถีถัดไป (Next Normal)”

วันที่ 10 กันยายน 2564  นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังงานเเถลงข่าว พม.โพล “60+ ฝ่าวิกฤติ COVID – 19 สู่วิถีถัดไป (Next Normal)” ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดย นางพัชรี อาระยะกุลปลัดกระทรวงฯ พม. เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ บรรยายเรื่อง “ทิศทางการกำหนดนโยบายจากผลการสำรวจ” และผศ. ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล บรรยายเรื่อง “ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลและการนำผลสำรวจไปใช้ประโยชน์” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share: