งานแถลงข่าว พม.โพล “Feedback สังคมไทย ต่อภัย COVID-19”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววัชรี ศรืเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมงานแถลงข่าว พม.โพล “Feedback สังคมไทย ต่อภัย COVID-19” โดย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


Share: