งานแถลงเป็ดศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน(ศรส)

          วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานแถลงเปิดศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน(ศรส) ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: