จังหวัดชุมพร จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้นักเรียนสู้ชีวิต ส่งเสียให้เรียนจนจบปริญญาตรี ตามโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ปันน้ำใจ ห่วงใยเยาวชน จังหวัดชุมพร “Chumphon Children Care”

วันที่ 22 ส.ค. 65 ณ ที่ว่าการอำเภอสวี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางปวีณ์ริศา เกิดสม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร นายอำเภอสวี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ปันน้ำใจ ห่วงใยเยาวชน จังหวัดชุมพร “Chumphon Children Care” ให้กับ นางสาวอารีรัตน์ ชังช่างเรือ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา ซึ่งมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โครงการดังกล่าว เป็นโครงการ ที่ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร จัดทำขึ้นโดยค้นหาผู้ใจบุญมาช่วยเหลือส่งเสียด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี แต่สภาพความเป็นอยู่ยากลำบากและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ให้ได้เรียนจนถึงระดับปริญญาตรี

Share: