จัดประชุม ลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุม ลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้จัดให้มีการประนอมหนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 50 คน ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นางสาววัลภา แก้วสวี พมจ.ชุมพร เป็นธานฯ


Share: