จัดโครงการประชุมชี้เเจงลูกหนี้กองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้ โครงการเสริงสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนฯ ประจำปี 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ชุมพร จัดโครงการประชุมชี้เเจงลูกหนี้กองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้ โครงการ เสริงสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนฯ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมชุมพร การ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: