จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และ ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประธานผู้สูงอายุ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 60 คน ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลาภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: