ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

          เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร พร้อมด้้วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กรณีผู้ขอความช่วยเหลือ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร ประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสรรที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ร้อง เนื่องจากเจ้าของบ้านเช่าต้องการให้ผู้ร้องย้ายออกจากบ้าน เนื่องจากผู้ร้องไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้าน เป็นระยะเวลา2ปีแล้ว
          ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เจรจากับเจ้าของบ้าน เพื่อให้ผู้ร้องได้อยู่อาศัยต่ออีก1เดือน ในขณะนี้เจ้าของบ้านจึงประสงค์ให้ผู้ร้องย้ายออกจากบ้านในวันนี้
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้
          1. สนง.พมจ.ชุมพร อำนวยความสะดวกในการส่งผู้ร้องไปอาศัยอยู่กับน้องสาว ที่ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ส่วนภรรยาเเละบุตรสาวอายุ14 ปี ไปอาศัยอยู่กับบุตรคนโตของภรรยา
          2.องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประสานโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรสาวของผู้ร้อง


Share: