ทรงพระเจริญ

                      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

                                    ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

 

                                ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

         ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: