ทีม พม. ONE HOME ชุมพร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อเเห่งเเผ่นดิน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทีม พม. ONE HOME ชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลบางลึก เครื่อข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) เเละ CSR ชุมพร ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพ่อเเห่งเเผ่นดิน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


Share: