นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ลงพื้นที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.บ้านควน เเละติดตามผลการดำเนินงาน พม.

วันที่ 13 มกราคม 2565
เวลา 11.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้การต้อนรับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมเเละความั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านควน ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลแห่งแรกของจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งมอบสวัสดิการสังคมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และเยี่ยมชมกิจกรรม “ช้อป ชิม นิทรรศการมีชีวิต” จากเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านควน โดยมีนายปกาสิต พรประสิทธ์ นายอำเภอหลังสวน ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา เเละอุปสรรคการดำเนินงานของกระทรวงฯ เพื่อนำมาพัฒนานโยบายให้สามาเเก้ไขปัญหาเเละตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยมีการจัดประชุม One Home จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพ

Share: