ลงพื้นที่ตรวจ ประเมิน และให้คำแนะนำสถานศึกษา ตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ตรวจ ประเมิน และให้คำแนะนำสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนครนพิทยาคม
2. โรงเรียนบ้านเขาล้าน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน
พบว่า สถานศึกษาดังกล่าว มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


Share: