ประกาศจังหวัดชุมพร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

จังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดแนบ


Share: