ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

จังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   * เอกสารแนบ *


Share: