ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

จังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  *เอกสารแนบ*


Share: