ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

           ตามี่ได้มีประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ นั้น                     
           จังหวัดชุมพรขอประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 แห่งประกาศการรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว โดยการเรียงลำดับเลขที่สมัครสอบตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ   *เอกสารเพิ่มเติม*


Share: