ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

จังหวัดชุมพรได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ โดยเรียงลำดับตามคะแนนทีสอบได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 
*เอกสารเพิ่มเติม*


Share: