ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (รอบที่ 2)

จังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยทำการประเมินผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการประเมินเข้าห้อง Zoom เวลา 13.30 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)


Share: