ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (รอบที่ 2)

จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว  *รายละเอียดเพิ่มเติม*


Share: