ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องผลการประเมินสมรรถนะ พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จังหวัดชุมพร ขอประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  (ตามผลคะแนน) แนบท้ายประกาศ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


Share: