ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (รอบที่ 2) จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.พัฒนาสังคมฯ ตั้งแต่วันที่ 2- 8 ตุลาคม 2563   รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: