ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

จังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (รอบที่ 2) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร  รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: