ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 22-24 เมษายน 2563

สนง.พมจ.ชุมพร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา ได้ตั้งแต่ 22-24 เมษายน 2563 ในวัน และเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: