ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ได้ตั้งแต่ 19-25 พ.ค. 64

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์  จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหัดชุมพร โดยผู้ประสงค์สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: