ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร   รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: