ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด 2565”

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้ ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ตามเอกสารที่แนบท้ายฉบับนี้


Share: