ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2564

สมาคมนักเรียนรัฐบาลไทย ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกรอกแบบฟอร์มประวัติส่งมายังกองกลาง กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผ่านทาง E-mail : perdon.cad@m-society.go.th ภายในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม 


Share: