ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me (Emergency Social Sevices) ปักหมุด หยุด เหตุฉุกเฉินทางสังคม

          วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me (Emergency Social Sevices) ปักหมุด หยุดเหตุฉุกเฉินทางสังคม ณ วัดแหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลปากน้ำหลังสวน จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม


Share: