ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me (Emergency Social Sevices) ปักหมุด หยุดเหตุฉุกเฉินทางสังคม

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me (Emergency Social Sevices) ปักหมุด หยุดเหตุฉุกเฉินทางสังคม ณ ห้องประชุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลเขาไชยราช จำนวน 100 คน


Share: