ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้(KM) ของ สนง.พมจ.อุดรธานี ในหัวข้อ “การใช้งานระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดอุดรธานี และ Line Official Account พม.อุดรธานี”

คู่มือขั้นตอนการใช้งาน Line Official Account พม.อุดรธานี กดที่นี่Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คู่มือระบบบริการคนพิการ กดที่นี่https://drive.google.com/file/d/1kSpPIHv_R2YMxKWKaL85GfDu300dvQ2c/view?usp=sharing


Share: