ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 12-13/2566

ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 12/2566 กดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge12-2566.pdf

 

ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 13/2566 กดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.pr.moi.go.th/documents/2566/CitizenKnowledge13-2566.pdf


Share: