กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง”

🎉 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
🎥 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ
👩‍👩‍👧‍👦 ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง?”.
🎈 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม

Share: