ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน องค์กร หน่วยงาน เเละประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สตรี บุคคล เเละหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อยงย่องเชิญชูเกียติให้เป็นเเบบอย่างที่ดีของสังคม


Share: