ประชาสัมพันธ์ เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม” ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท

     กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ในรูปแบบทีม ทีมละ 2-5 คน  รับสมัคร วันนี้ – 15 มีนาคม 2566

     สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัคร
          – อบรมให้ความรู้แบบ online โดยวิทยากรมืออาชีพ
          – สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1GkotJa4hMcRGm0afq1y4F_zzdBYzgj1S?usp=sharing

Share: