ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญผู้นำสตรีและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนา “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด-19”

ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญผู้นำสตรีและผู้สนใจทั่วไปร่วมการสัมมนา “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด-19″(สัมมนาผ่านระบบช่องทางออนไลน์) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-15.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: