ประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ตามเเผนการตรวจราช กระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม จ.ชุมพร นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมหัวหน้าหน่วยงาน One Home เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธาน


Share: