ประชุมการติดตามการขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงระดับพื้นที่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธาน


Share: