ประชุมการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมการเตรียม การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผ่านระบบประชุมทางไกล web conference ด้วยโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share: