ประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 และการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

วันที่ 3 กันยายน 2564  นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 และการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.


Share: