ประชุมการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์​ covid-19

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์​ covid-19 ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: