ประชุมการ วิเคราะห์ข้อมูลจาก TPMAP

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมการ วิเคราะห์ข้อมูลจาก TPMAP เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และมีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ผ่านระบบประชุมทางไกลอนนไลน์ โปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร


Share: