ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นาย อำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ 29 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นาย อำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: