ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เเละภาคเอกชน ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เเละภาคเอกชน ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรเเกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชจังหวัดชุมพร เป็นประธาน 

 

Share: