ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามโครงการสนับสนุน การจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ในการสร้างความมั่นคงทางสังคมของคนในชุมชน สร้างหลักประกัน ในการดำรงชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ


Share: