ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ชุมพร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share: