ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: