ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ CSR Chumphon ครั้งที่ 1/2564 และเปิดศูนย์ CSR Chumphon

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดชุมพร นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และนายสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร Chumphon Provincial Corporate Social Responsibility Promotion Center (CSR Chumphon) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ CSR Chumphon ครั้งที่ 1/2564 และเปิดศูนย์ CSR Chumphon เพื่อสร้างกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร โดยมี ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ


Share: