ประชุมคณะทำงานประจำสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine) จังหวัด ชุมพร

วันที่ 12 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุม คณะทำงานประจำสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine) จังหวัด ชุมพร สำหรับบุคคลต่างด้าว ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะจ.ชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น ประธาน


Share: