ประชุมคณะทำงานฝ่ายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 6 มกราคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะ ทำงานฝ่ายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง หรือประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคฯ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: