ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร

วันที่ 6 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะ ทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลาง จังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share: